SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
?ANAKCI               

 

 CANAKCI   CO?RAFYA   RES?M   SOSYAL YAPI    K?LT?REL YAPI  N?FUS

 

    ?l?e   merkezi   ve  k?ylerde   ah?ap   evlerin   yerini   h?zla   betonarme   binalar almaktad?r. ?nceleri  genellikle  hayvan  ah?rlar?  evlerin  zemin  katlar?nda  bulunmakta iken   bu   al??kanl?k    yer   yer    terk edilmekle   birlikte   baz?   k?ylerde   devam   etti?i g?r?lmektedir. Genel g?r?n?m Do?u Karadeniz yap?la?mas?na uygundur. ?l?e merkezinde ve k?ylerde hi?bir sosyal tesis yoktur. Kahvehaneler  halk?n tek dinlenme ve e?lenme yeridir.

   ?l?e merkezinin eski ve yetersiz olan elektrik  tesisat?n?n  yenilenme  ?al??malar? devam etmekte olup, b?t?n k?ylerimizin elektri?i vard?r. T?m k?ylerimizde i?me suyu sorunu ??z?lm??t?r. Ancak  y?ksek  k?ylerimizin baz? mahallelerinde ?ebeke yetersizli?i vard?r. ?l?e merkezinin kanalizasyonu ve i?me suyu ?ebekesi  yetersizdir. Kanalizasyon Projesiz  olarak  Belediye  imkanlar?yla  yap?lm??  olup,  ?anak??  Deresine  akmaktad?r. Belediye nezaretinde ?ller Bankas? katk?s? ile i?me suyu ?ebekesinin % 90?? tamamlanm?? olup, Dereg?z? K?y? Maden deresinde bulunan hazineye ait su kayna??n?n Belediye?ye tahsisi yap?lmas? gerekmekte ve ar?tma tesisinin kurulaca??  yerde  kamula?t?rma  s?k?nt?lar?  vard?r.

   Karab?rk Beldesinin su ?ebeke projesi haz?rlanm??, ?ller Bankas?nca  ihalesi yap?lm??t?r. Hen?z   yap?m   ?al??mas?   ba?lamam??t?r. Kanalizasyon  yetersizdir  ancak belediye imkanlar?yla iki b?y?k  fosseptik ?ukur yap?larak at?klar?n a???a akmas? engellenmi?tir.

   K?ylerimizde   kanalizasyon   yoktur.  Ancak  k?y  yerle?im yerlerinde fosseptik ?ukur yap?m? b?y?k ?l??de tamamlanm??t?r.

   ?l?e   merkezi   ve  k?ylerde   ah?ap   evlerin   yerini   h?zla   betonarme   binalar

almaktad?r. ?nceleri  genellikle  hayvan  ah?rlar?  evlerin  zemin  katlar?nda  bulunmakta

iken   bu   al??kanl?k    yer   yer    terk edilmekle   birlikte   baz?   k?ylerde   devam   etti?i g?r?lmektedir. Genel g?r?n?m Do?u Karadeniz yap?la?mas?na uygundur.

     ?l?e merkezinde ve k?ylerde hi?bir sosyal tesis yoktur. Kahvehaneler  halk?n tek dinlenme ve e?lenme yeridir.

   ?l?e merkezinin eski ve yetersiz olan elektrik  tesisat?n?n  yenilenme  ?al??malar?

devam etmekte olup, b?t?n k?ylerimizin elektri?i vard?r.

    T?m k?ylerimizde i?me suyu sorunu ??z?lm??t?r. Ancak  y?ksek  k?ylerimizin

baz? mahallelerinde ?ebeke yetersizli?i vard?r.

    ?l?e merkezinin kanalizasyonu ve i?me suyu ?ebekesi  yetersizdir. Kanalizasyon

    Projesiz  olarak  Belediye  imkanlar?yla  yap?lm??  olup,  ?anak??  Deresine  akmaktad?r.

   Belediye nezaretinde ?ller Bankas? katk?s? ile i?me suyu ?ebekesinin % 90?? tamamlanm?? olup, Dereg?z? K?y? Maden deresinde bulunan hazineye ait su kayna??n?n Belediye?ye tahsisi yap?lmas? gerekmekte ve ar?tma tesisinin kurulaca??  yerde  kamula?t?rma  s?k?nt?lar?  vard?r.

    Karab?rk Beldesinin su ?ebeke projesi haz?rlanm??, ?ller Bankas?nca  ihalesi yap?lm??t?r. Hen?z   yap?m   ?al??mas?   ba?lamam??t?r. Kanalizasyon  yetersizdir  ancak belediye imkanlar?yla iki b?y?k  fosseptik ?ukur yap?larak at?klar?n a???a akmas? engellenmi?tir.

   K?ylerimizde   kanalizasyon   yoktur.  Ancak  k?y  yerle?im yerlerinde fosseptik ?ukur yap?m? b?y?k ?l??de tamamlanm??t?r.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n