SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
?ANAKCI               

 

 CANAKCI   CO?RAFYA   RES?M   SOSYAL YAPI    K?LT?REL YAPI  N?FUS

 

   2000 y?l? n?fus  say?m? sonucuna g?re, ?l?e  merkezi  n?fusu  6.644, Karab?rk Belediye n?fusu 2.974, k?yler n?fusu 5.627 olmak ?zere toplam n?fus 15.245 dir.

    ?l?e merkezinde n?fusun b?y?k ?o?unlu?u hen?z k?y ?zelli?i g?steren merkez d???ndaki mahallelerde oturmaktad?r. K?ylerimizde g?? dolay?s?yla azalma g?r?lmekte olup, halk daha ?ok G?rele ?l?esine yerle?me e?ilimindedir.

    N?fustaki defter kay?tlar?na g?re canl? ki?i say?s? 28.139?dur. Nitekim n?fus defterine g?re ?l?enin n?fusu 28.139 oldu?u halde son n?fus say?m?nda 15.245 olmas? verilen g?? y?z?ndendir. N?fusta tutulan istatisti?e g?re deftere kay?tl? n?fusun cinsiyetlere  g?re da??l?m?:  ?ehir  merkezi erkek : 3,314, kad?n : 3,330, toplam 6.644 k?yler toplam? erkek : 11,319, kad?n : 11.108, toplam 22.427, il?e geneli erkek : 14.133, kad?n : 14.006, toplam n?fus 28.139?dur.  

    ?l?e merkezinde ve k?ylerde e?itim g?ren ve sanatkar olanlar daha ?ok G?rele ?l?e merkezinde, nadiren ba?ka illerde ve yurt d???nda ikamet edip arazi ve aile ba?lar? nedeniyle ?l?e ile ba?lant?lar?n? s?rd?r?rler.

   Halk?n tamam? ?stanbul leh?esinde anadil T?rk?e konu?maktad?r.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n