SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
TORUL            

 

TORUL    RES?MLER    Z?GANA    ARTABEL G?LLER?    KARACA MA?ARASI

   

   Karaca ma?aras? olu?umunu tamamlam?? bir ma?arad?r. Ma?arada rengarenk sark?tlar, dikitler,org desenli duvarlar, bayrak ?ekilleri , perde damlata?lar?, ma?ara ?i?ekleri, ma?ara incileri, fil kulaklar?, traverten havuzlar?, traverten basamaklar?, ma?ara g?lleri damlata?? havuzlar?n?n kenarlar?nda hatta havuzlardan ??kan k???k dikitlerin ?zerinde bulunmakta , g?r?n?m ve seyirleri g?renleri adeta b?y?lemektedir

   Ma?ara yatay y?nde geli?me g?stermi? elipse benzeyen d?rt ayr? salonun birbirine birle?mesinden meydana gelmi?tir. Ma?aran?n giri? noktas?ndan en uc nokta aras? 105 metredir. Tavan y?ksekli?i ortalama 18 m, toplam i? alan ise 1500 m2 dir . Ma?aran?n ?zel klima ?zelli?ine sahip havas? ziyaret?ilerine rahat bir atmosfer ?zellikle ast?ml?lara sunarak, ma?ara turizmi yan?nda sa?l?k y?n?nden de ?nem arz etmektedir

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n