SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
TORUL            

 

TORUL    RES?MLER    Z?GANA    ARTABEL G?LLER?    KARACA MA?ARASI

   

 G?m??hane ili Torul il?esi G?la?ar K?y??nden ge?en Artabel Deresi ?evresinde Y?ld?z g?lleri, Be? g?ller, Karanl?k g?ller gibi isimlerle an?lan krater g?lleri bulunmaktad?r. Bu g?ller G?m??hane il merkezine 60 km. uzakl?ktad?r. Bu b?lge iki ayr? jeolojik zaman diliminde olu?an volkanik aktiviteye ba?l? formasyonlarla kapl? olup, toplam 18 adet buzul/krater g?l? bulunmaktad?r. Bu g?llerin ba?l?calar? Zigana K?y? yaylalar?nda Limni ve Kuzu g?lleri, Ya?murdere s?n?rlar? i?erisinde ?akir G?l, K?rt?n Sar?baba'da Karag?l, D?rt konak Yaylas?nda Ayg?r G?l, Dipsiz G?l gelmektedir.Bu y?re Milli Parklar Kanununa g?re Artabel G?lleri ve ?evresinin 5859 hektarl?k kesimi ?Artabel G?lleri Tabiat Park?? olarak ilan edilmi?tir. Bu parkta bozay?, k?z?l ke?i, yaban domuzu, kurt, ?akal, tilki, gelincik, kaya sansar?, a?a? sansar?, porsuk, tav?an, tarla sincab?, k?stebek, k?r fare, c?ce yarasa gibi memeli hayvanlar?n yan? s?ra kaz, ye?ilba?, atmaca, ?ahin, kartal, akbaba, kerkenez, do?an, keklik, b?ld?rc?n, su tavu?u, ?ulluk, g?vercin, ebabil, ibibik, toygar, kuyruk sallayan, kuzgun, ispinoz gibi ku?lar ya?amaktad?r. Ayr?ca Artabel g?l? ve ?evresindeki di?er g?ller ile akarsularda alabal?k ve y?lanbal??? bulunmaktad?r.

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n