SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
g?rele              

 

G?RELE    CO?RAF? YAPI     RES?MLER 

 

G?rele?miz kuzey yar?m k?rede, orta ku?akta, Asya k?tas?n?n bat?s?nda, Anadolu yar?m adas?n?n kuzeydo?u b?l?m?nde, ba?l? bulundu?u Giresun ilinin de kuzeydo?u k?sm?ndad?r.

Do?usunda Eynesil ve Vakf?kebir; bat?s?nda Tirebolu, kuzeyinde Karadeniz, g?neyinde ?anak?? il?eleri ile komsudur.

Haritalarda 38,48-39,12 do?u meridyenleri ile 40,36-41,06 kuzey paralelleri ars?ndad?r. K?rkbirinci paralel, otuzdokuzuncu  meridyeni G?rele topraklar?n?n kuzeyinde ortalayarak keser.

En uzun mesafeleri, dogu bat? y?n?nde onalt?, kuzey-g?ney y?n?nde ise otuz iki km?dir.

???nc? zamana ait Alp silsilesi?nin, Do?u Karadeniz s?ra da?lar?n?n zigana b?l?m?n?n kuzey bat? k?s?mlar?ndan meydana gelen G?rele topraklar?, bu zamanda olu?makla beraber, ikinci zamana ait kaya par?alar?na da rastlan?lmaktad?r. Bazalt, porfir, andezit, tortul kayalarla kire?li, killi, kumlu, humuslu, t?nl? ve al?vyonlu topraklar ?evrede g?r?lmektedir.

Y?zey, do?u Karadeniz da?lar?n?n kuzeye bakan dar ve derin vadilerle b?l?nm?? yama?lar?ndan, s?rtlar?ndan ve k?smen de k???k vadi tabanlar?ndan olu?mu?tur. Kuzeyden g?neye do?ru y?kselti artarak da?lar?n tepesinde son bulmaktad?r. En b?y?k da? g?neyde bulunan 2180 m. Y?ksekli?i Alada? ?d?r. 2161 m. Y?ksekli?indeki Alimeydan (sis) Da??, 1200 m. Y?ksekli?indeki Tekg?z Da?? ile 967 m. Y?ksekli?indeki Gedik K?ran? (Ha?da??) da?lar?da vard?r.

 

 

 
 
Copring ? 2007
 
Bahtiyar Şeng?n
Fatih ?eng?n