? Giresunda hangi madenler var biliyormuydunuz..? Ekleme Tarihi : 25.05.2007
ÖZET. — 1971-1972 yıllarında, Doğu Karadeniz bölgesinde, Giresun ili dahilindeki bazı (Cu, Pb, Zn) madenlerinden ahnan karakteristik numunelerde yaptırılan optik spektrografik analizlerle, iz elementler yönünden bilimsel ve ekonomik ortak veriler elde edilmiştir.

Benzer jenez ve mineral parajenezli Akköy, Lahanos, Kepçelik, Harşit-Köprübaşı, Harköy, Eseli-Sadegöre polimetalik
madenlerinde iz element olarak kadmiyum (Cd) ve gümüş (Ag); Kızılkayalar bakirli pirit yatağında tellüryum
(Te) ve gümüş; İsrail pirit yatağında kobalt (Co), Harşit-Köprübaşı madeninde stronsiyum (Sr) tespit edilmiştir. Bu
elementlerin ekonomik olabilme durumları, dünya standartları göz önünde tutularak her yatak için ayrı ayrı irdelenmiştir.

Karadeniz bölgesi maden zuhurlarımızın, şimdiye kadar yapılmış olan prospeksiyon ve etütlerindeki

analizlerde, iz elementlere verilen önem, esas elementler kadar olmamıştır. Fakat bu arada,

bazı araştırmacılar—Coşkun (30), Bernaıd (8), Aslaner (6), Tugal (29) vb.—münferit zuhurlar üzerindeki

etütlerin yanısıra, zuhurun iz elementlerini de yeterince ortaya çıkartmaya çalışmışlardır.-

Giresun ili dahilindeki cevher zuhurlarının (Cu, Pb, Zn) iz elementleriyle ilgili olarak yapılmış

aşağıdaki araştırmanın gayesi, bu bölgede bilinen cevherleşmelerin hangi iz elementleri ekonomik

olarak ihtiva ettiklerini veya edebileceklerini ortaya koymak ve ilerideki araştırmacılara, zuhurlarla

ilgili değerlendirmelere faydalı olabilecek bazı veriler çıkarmak içindir.

Bu gaye için, Doğu Karadeniz bölgesinde bilinen Cu, Pb, Zn zuhurlarından, prospeksiyon

mahiyetinde birer cevher numunesi alınarak, mineralojik bünyesi tahkik edilmiş, ihtiva edeceği iz

elementler, optik spektrog